Penyelesai Lapangan Terbang & Penerbagan

Kumpulan BCS mempunyai kepakaran dalam sistem pengendalian bagasi (BHS) untuk lapangan terbang. Sistem lapangan terbang kami meliputi bidang pembangunan, reka bentuk, pembuatan, pemasangan, dan pelbagai perkhidmatan yang inovatif, tahap pencapaian sistem pengendalian bagasi dan komponen yang sesuai untuk lapangan terbang serantau yang kecil sehingga lapangan terbang antarabangsa yang besar.

BCS adalah peneraju pasaran dalam sistem keselamatan dan integrasi 'Hold Bag Screening' (HBS) serta sebagai pembangun simulasi lapangan terbang maya berevolusi SYM3 3D kami, pertauliahan maya dan pakej perisian SCADA yang digunakan untuk pembangunan, ujian dan operasi sistem BHS pelanggan.

Keupayaan kejuruteraan, reka bentuk kawalan dan sokongan lapangan adalah yang terkandung dalam seluruh Sistem Lapangan Terbang. Kami telah meluaskan pengalaman, keupayaan diri yang mencukupi untuk mengendalikan projek-projek yang besar dan kompleks daripada pembangunan konsep dan simulasi melalui fabrikasi, pemasangan sistem, pentauliahan diikuti oleh operasi & penyelenggaraan.

Teras kepakaran Sistem Lapangan Terbang boleh diringkaskan seperti berikut:

  • Sistem pengendalian bagasi siap guna
  • Komponen pengendalian bagasi (konveyor, daftar masuk, karusel dan sebagainya)
  • Reka bentuk sistem, perkhidmatan simulasi dan perundingan
  • Reka bentuk dan integrasi sistem kawalan automasi.
  • Perisian IT dan reka bentuk  pembangunan dan penggunaan kawalan tahap tinggi
  • Penyelesaian sumber kewangan luaran yang inovatif bagi BHS.

Hubungi Kami

Mikkel Lindhardt
Pengurus Serantau - Asia
[email protected]
Telefon +601 0220 4496